Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

som behoefde door het Bestuur eerst ua een jaar te worden betaald, en dan zonder bijberekening van rente.

Hoe gunstig echter die voorwaarde ook was, er was aanvankelijk niet veel moed om het zoo milde aanbod te aanvaarden. De Vereeniging was nog zoo jong! Ook was nog niet voldoende gebleken van sympathie voor de zaak bij het christelijk publiek. Ook werd eenig bezwaar gemaakt tegen <le ligging van het terrein, en er waren er ook, die het te klein en te duur vonden, wat echter door anderen weer betwist werd. Het einde der overwegingen echter was dat het aanbod, al ging het eenigszins aarzelend, dan toch aangenomen werd.

Op het terrein, dat dan nu aan de jeugdige Vereeniging behoorde, bevonden zich een paar gebouwen. Het bleek dat deze zoowel voor de verpleging als voor verbouwen ongeschikt waren. Voor de verpleging waren de verdiepingen te laag en voor verbouwen waren de muren te zwak.

liet voorstel werd daarom gedaan: een nieuw gebouw zetten voor 14 a 45 kinderen. Pastor Krekeier kwam weer in Holland en gaf den raad een gebouw voor 50 a 00 vrouwelijke patiënten (volwassenen) te doen verrijzen. Dit vond bedenking. Men was bang voor groote gestichten. Er kan in groote gestichten zooveel kwaad gebeuren. Sommige waren voor eenige kleine inrichtingen in verschillende plaatsen des lands. Dit moge duurder uitkomen, er kan zooveel meer zorg aan de patiënten worden besteed. Anderen verklaarden zich daartegen, als tegen versnippering van krachten, en zij wilden om vooral destijds zeer geldige redenen 1), in de nabijheid van den Haarlemmerhout blijven. En nog weer anderen wilden heel onze zaak

') Zie Hoofdstuk IV.

Sluiten