Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terrein van Bethesda. Een bestuurslid kocht het en deed liet aan de Vereeniging over. En zoo verkregen wij grond tot die uitgestrektheid, welke ons terrein te Haarlem tot op heden beslaat. Doch om de wegens dien koop gevorderde groote uitgaven, werd besloten dat voorloopig niet zou worden gebouwd. De grond werd, aanvankelijk tot 1888, verhuurd voor de bloembollencultuur.

Het bouwen kon echter niet blijven wachten, want Bethesda herbergde weldra niet minder dan 31 patiënten. In Oct. 1886 besprak men de vergrooting van het gebouw Bethesda. Men wilde zoodanig aanbouwen, dat er plaats zou komen voor 40 patiënten meer. Evenwel, om redenen van schoonheid, orde en moraliteit, moest aan het optrekken van een geheel nieuw gebouw de voorkeur gegeven worden. Toen er nu moest worden beslist of een vleugel aan Bethesda zou worden aangebouwd, of een op zich zelf staand gebouw zou worden opgericht, verklaarde zich — het was op den 14on Oct. 1886 — de meerderheid des Bestuurs voor het laatste.

Tot uitvoering van dit besluit kwam het evenwel nog niet zoo dadelijk. Doch daar het aantal aanvragen om plaatsing van vrouwelijke patiënten bleef toenemen, besloot het Bestuur, 26 Mei 1887, tot bouwen over te gaan. Den 70U Juni d.a.v. is een plan voor een nieuw gebouw ter tafel, dat echter om de te hooge kosten niet kon worden goedgekeurd. Den 16on Juni is een gewijzigd plan gereed, en besloten werd volgens dat plan een tweede gebouw op het terrein aan te besteden. Het is verrezen, en dat is het huis, dat den naam „Sarepta" ontving, en den 7en Juni 1888 is ingewijd.

Sarepta. Waarom dien naam?

Heeft men, zoo is gevraagd, bij de naamgeving

Sluiten