Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afmeting betreft, hetzelfde, dan komt ecne gelegenheid om zich buiten te bewegen, belangrijk te hulp.

In Nov. 1893 werd besloten dat een deel van het terrein, dat nog steeds voor bollengrond verhuurd was, zou worden teruggenomen, en de huur van liet overblijvende tot 31 Juli 1896 zou worden verlengd. Het teruggenomen deel zou voor wandel- en speelplaats worden ingericht.

Verder kon voorloopig aan geen andere behoeften worden te gemoet gekomen. Niet aan de behoefte van een aparte gelegenheid voor godsdienstige en feestelijke samenkomsten; niet aan de behoefte van een lijkenhuisje; niet aan de behoefte van een naar de eischen ingerichte ziekenkamer. Wat de laatste aangaat, in overleg met den geneesheer onzer Inrichtingen zou men zich in geval van nood, voorloopig behelpen door een der grootste benedenvertrekken in het gebouw Bethesda voor dat doel in te richten.

Tegen het einde van Juni 1896 werd de huur van den bollengrond geheel opgezegd, en zou dus het geheele terrein, dat der Vereeniging toebehoorde, vrij komen.

Nu kon, beter dan tot nu toe, gedacht worden aan een anderen uit- en toegang tot ons terrein. Tot hiertoe hadden wij het, wegens het verhuurde gedeelte, moeten doen met een gelegenheid in de Meesterlottelaan, die om meer dan ééne reden voor een Inrichting als de onze uiterst ongunstig was. Nu kregen wij de beschikking over een anderen uitgang, één aan de Hazepaterslaan. Die uitgang was echter niets dan een nauw gangetje met een deur, en voor ons gebruik veel te bekrompen.

Inmiddels moest ook beslist worden omtrent het gebruik van het nu vrij geworden terrein zelf. Het aantal patiënten was steeds aangegroeid en in het

Sluiten