Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eens zoo groot geac hte Serepta was zoo goed als geen hoekje ineer onbezet. Den 15Je" Juli zijn dan ook ter tafel plan en teekening van een nieuw gebouw, bevattende een groote gemeenschappelijke eetzaal, kerkzaal en ziekenzaal; verder een ontvang- en spreekkamer, aan Sarepta toe te voegen; een toegangsweg tot de Hazepaterslaan, portierswoning, beplanting van liet terrein, nieuwe gezelschapskamer voor de zusters, enz.

Met dat alles was men natuurlijk maar niet op eenmaal klaar; het zou najaar worden, eer de zaak weer werd besproken.

In dat najaar kon van het Bestuur van het aan ons terrein onmiddelijk grenzend Diakonessenhuis worden overgenomen een strook gronds voor een vrijen toegang aan de Hazepaterslaan, en nadat in Jan. 1897 de overdracht daarvan aan ons Bestuur had plaats gehad, kwamen de bouwplannen weer aan de orde. De nieuwe uitgang, die nu van voldoende breedte kon zijn, werd in orde gebracht, een portierswoning gebouwd, een hoofdweg op het terrein aangelegd, met het beplanten van het terrein een aanvang gemaakt, en gezorgd dat bij dit alles grond vrij bleef, waar later nieuwe gebouwen zouden komen. Kerkzaal en ziekenverblijf moesten dus ook nu nog wachten. Wat de eerste aangaat, nu de verandering met de behandeling der wascii had plaats gehad, waarop wij boven reeds doelden, liet wasschen buiten de Inrichting geschiedde, en alleen de droge wasch binnen de Inrichting werd behandeld, kon de waschkamer voortaan voor ander gebruik dienst doen, en dus ook voor kerkzaak

liet denkbeeld werd weer geopperd aan Bethesda een vleugel aan te bouwen, maar daarover zou eerst in het voorjaar, dat van 1898, worden beslist. Onze

Sluiten