Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenvoudig begonnen werk in <lie enkele jaren zulk een omvang zou krijgen. Sneller dan iemand kon vermoeden is het kleine plantje gewassen, en tocli is de groei in het geheel niet kunstmatig geweest. Niemand heeft jacht gemaakt op meer, nog meer. Eerder was er vreezen en beven, zoo telkens er van bouwen, weer bouwen, sprake kwam. De nood werd ons opgelegd. Het werk werd groot, men wist haast zeil niet hoe. Gelijk aan het mosterdzaad. Een gezonde, natuurlijke groei tot op den huidigen dag. T)e ontwikkeling van een eigen, van God ontvangen leven.

God zij geloofd, die onze waardige Jonkvrouw Teding van Berkhout bewaard heeft van zich te gedragen naar den raad van een wijs man: „doe het niet"; die haar het geloof heeft geschonken om tegenover die raadgeving kloek haar: „en toch zal ik het doen" te plaatsen.

„Rehoboth, de Heer heeft ons ruimte gemaakt, en wij zijn gewassen in dit land." (Gen. 26 : 22).

Sluiten