Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iler Ned. Herv. Gemeente te Heemstede, naast Meer en Bosch, en aan Ds. Creutzberg ten gebrnike welwillend tegen een zekeren huurprijs afgestaan, tot de toen bestaande predikants-vacature zou worden vervuld.

Van Meer en Bosch was intusschen nog slechts een klein gedeelte in gebruik, en wat met Meer en Bosch te doen, was nu de vraag, die in opvolgende bestuursvergaderingen tot veel gei lachten wisseling aanleiding gaf. Men kon het niet spoedig eens worden.

Daar was het heerenhuis, dat in Nov. zou vrij komen.

Zou men dat voor het opnemen van patiënten 3° klasse kunnen inrichten?

Het leende zich daarvoor weinig. De bovenverdieping is laag en bevat kleine kamers, die moeielijk te veigrooten zijn.

Misschien kon liet dan met weinig kosten voor patiënten 1° en 2e klasse geschikt gemaakt, en voor patiënten 3° klasse ergens op het terrein een nieuw gebouw gesticht worden. Doch de toenmalige geneesheer achtte om verschillende redenen het heerenhuis voor 1° en 21' klasse-patiënten niet geschikt.

Toch werd de gedachte aan verbouwen niet gemakkelijk losgelaten. Zelfs lachtte het denkbeeld sommigen toe, door een scheiding te maken in den fraaien gang, het huis in tweeën te verdeelen, het ééne deel te bestemmen voor woning van den Directeur, die dan heel goed gehuisvest zou zijn, en het andere deel voor patiënten, wier aantal vooreerst toch wel niet groot zou worden. Veel bijval kon dit echter niet verwerven. Veel meer weerklank vond de gedachte van een architect: bouw voor den Directeur een huis, en maak het bestaande heerenhuis door verbouwing geschikt tot het opnemen van patiënten. Dat werd

Sluiten