Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebouwd; ltij het ontwerp zuu echter in aanmerking komen, dat het toch wel het allermeest als „kerk" dienst zou moeten doen. Het zou komen te staan op de plek, waar de barak was opgetrokken, en deze zou naar een geschikte plek in het bosch worden verrold. Het werk is volbracht, de inwijding van het lokaal, dat den naam „Irene" (vrede) ontving, had plaats op den 2on Juli van het jaar 1901. Het biedt plaats voor 300 personen, terwijl het door een valscherm in eene grootere en kleinere afdeeling kan gedeeld worden, welke laatste voor het geven van godsdienstonderwijs aan de patiënten (catechisaties), lessen aan de broeders, bidstonden en andere bijeenkomsten van geringeren omvang gebruikt wordt.

Gaandeweg deed zich ook behoefte aan meer grond gevoelen. Meer verpleegden staat gelijk met meer behoefte om al die menschen eenige bezigheid te verschaffen. „Het is", zoo luidt het van den aanvang af in onze Bepalingen: „tot het lichamelijk en zedelijk welzijn der verpleegden noodig dat zij geregeld aan het werk zijn, bij voorkeur in de open lucht." Onze moestuin biedt o. a. daartoe een uitnemende gelegenheid. Daar worden de groenten verbouwd, die voor dagelijksch gebruik en voor inmaak benoodigd zijn. Maar tot het verbouwen van groenten voor zooveel meer geworden monden, was onze moestuin niet meer toereikend, en die grond was ook te klein om zooveel menschen te kunnen te werk stellen, die er anders wel voor in aanmerking kwamen. En verder, het werd voorzien dat zelfs een deel van den moestuin zou moeten worden afgestaan, wanneer het eenmaal zou komen tot vernieuwing en uitbreiding van het langzamerhand onbruikbaar geworden Zoar. Het was dus zeer in het belang der zaak dat er onderhandelingen plaats hadden met den eigenaar van een aan

Sluiten