Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zooals liet bijna altijd gaat. moest gedurende den bouw hier en daar het bouwplan wijziging en aanvulling ondergaan, in die mate zelfs, dat het werk nog eenige duizenden guldens duurder werd. Maar nu kon ook op den 29"1 Juni 1900 ter bezichtiging worden opengesteld. een nieuw, ruim, licht en helder gebouw, dat, niet omdat het zoo „klein" of nietig is, maar opcjat de in onze geschiedenis beteekenisvolle naam „Zoar" niet in onbruik zou raken, Nieuw-Zoar werd geheeten; aan dit gebouw verbonden een gebouw, waarin plaats is voor patiënten 2d" klasse en meerbetalende 3d<> klasse-patiënten, een ruime kinderafdeeling, directeurs- en ontvangkamer, broederslaapkamers, en vooi ts tei eener zijde eene reeks vertrekken voor verschillende bedrijven en ter anderer zijde een vrijstaand badhuis, een gebouwtje voor aardappelschillers, een waschhuis, en weer elders op het terrein een gebouwtje voor brandstollen, bergplaatsen en een lijkenhuisje.

Met een dankbaar hart aan God en menschen werd op plechtige wijze alles in gebruik genomen, en allen, die liet zagen, prezen liet werk en den bouwmeester.

Helaas! twee dingen ontbraken nog. Dat deel dat xooi het mattenvlechten was bestemd en gemeenschap heeft met een ander deel, dat tot het maken en herstellen van matrassen, kussens enz. dient, bleek wegens de ruimte, die het laatste inneemt, ontoereikend. En: wegens uitbreiding van personeel moest een bovenvertrek, dienende voor liet onderricht in handenarbeid (sjlöd), worden afgestaan.

Voor beide aangelegenheden werd in het boscli een apart gebouw geplaatst, in de hoop dat wij vooreerst niet weer aan bouwen zullen behoeven te denken.

Elk, die Meer en Bosch heeft gekend, toen het in 1885 eigendom der Vereeniging werd en die het nu

Sluiten