Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buiten onze eigen Stichting te wijzen, kan hieruit blijken dat gedurende elf achtereenvolgende jaren slechts kon worden voldaan aan 12 van de 15, '*2 van de 57, 13 van de 48, 75 van de 159, 11 van de 50, 10 van de 23, 2 » van de 30, 8 van de 25, 10 van de 26, 3 van de 16, 6 van de 19 aanvragen.

Verder genoot de stad Delft door middel van de Wijkvereeniging „Rehoboth" van de werkzaamheid eerst, in 1897/98 van één, daarna van 1899 tot 1903 van twee onzer zusters; één nam van 1897 tot 1899 den dienst van ziekenmoeder waar in het Gereformeerde Weeshuis te Haarlem; één werd voor een jaar afgestaan (1899/1900) in dienst van de Luthersche Gemeente te Arnhem; een ander assisteerde tijdelijk in het Diaconessenhuis te Hilversum. In 1900/1 begon één onzer zusters wijkwerk te Tiel, dat een jaar later 2 zusters ontving, die nog steeds daar werkzaam zijn. Een jaar later ging een zuster tot hetzelfde doel naar Ruurloo, en weer een jaar later een ander als wijkzuster in een der kerkelijke wijken van Haarlem.

Op „Meer en Bosch" is sedert 1911 één zuster geplaatst; sedert 1903 werken daar 2, later 4 zusters, staande aan het hoofd der garderobe, der huishouding, der kinder- en der naaiafdeeling. Zoo togen ook in 1906 3 zusters voor de Gemeentelijke ziekenverpleging naar Meppel, en kon in 1905 een zuster voor den tijd van 5 jaren aan het Biakonessenhuis te Batavia worden afgestaan.

Boden er zich meer jonge dochters bij ons aan, het aantal zusters zou grooter zijn, en was dat laatste het geval, wij zouden naar buiten meer diensten kunnen bewijzen, waar die nu, uit gebrek aan voldoende krachten, afgewezen moeten worden.

Wat een heerlijke gelegenheid biedt ook onze Inrichting om den Heer te dienen in zijne kranken en

Sluiten