Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

GEESTELIJKE VERZORGING.

Het verlorene zal ik zoeken, en het weggedrevene zal ik wederbrengen, en het gebrokene zal ik verbinden en het zwakke zal ik sterken, spreekt de Heer.

Ezecii. 34 : 16.

Overeenkomstig het karakter onzer Vereeniging, in het vorige hoofdstuk aangeduid, neemt de behartiging van de geestelijke belangen der verpleegden en verplegenden in onze Inrichtingen eene eerste plaats in. Die plaats is daaraan bij al het andere werk, dan ook van meet af toegekend. Reeds in het kleine Zoar was dat zoo. Behalve de dagelijksche lezing en bespreking der H. Schrift, gaf Ds. J. M. Snethlage, destijds predikant te Haarlem, er wekelijks 'een z.g. bijbelles en hield er catechisatie. Ook zag men terstond in dat de toestand onzer patiënten niet toeliet met hen de godsdienstoefeningen in de kerken der stad te bezoeken, en daarom verklaarden zich enkele Haarlemsche predikanten bereid, des Zondags in onze Inrichting eene bijbellezing te komen houden. Later werden de godsdienstoefeningen en catechisatiën geregeld waargenomen door den Heer Postema, Evangelist te Amsterdam. Toen de Directeur Ds. Creutzberg kwam, nam hij deze taak met geheel de geeste-

Sluiten