Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te danken is aan de heilzame invloeden, in die heilige uren ontvangen.

Doch daaraan niet uitsluitend. Hoog gewaardeerd door alle broeders worden de uren, wekelijks gewijd aan de lessen, die onder ons, naar een Duitsch woord, „beroepslessen" heeten. Zij dienen om de ware beteekenis van het diakonen werk en de vereischte geestelijke hoedanigheden van den echten diakoon in het licht te stellen. Zij raken dus de ziel van den arbeid, de Directeur heeft de beteekenis er van gezien en gebruikt, en vele broeders erkennen hoe die lessen den gezegendsten invloed op hunne beschouwingen en hun leven hebben gehad, en dat zij den Directeur heel hun leven dankbaar zullen blijven voor wat zij op deze lessen hebben ontvangen en door haar zijn geworden.

Voorts zijn de onderlinge bijbelbesprekingen, des Zaterdags om de 1 i dagen, het onderwijs in bijbelsche geschiedenis en geloofsleer, elke week, en de opleiding welke sommigen ontvangen voor het doen van het kerkelijk examen voor Godsdienstonderwijs. Deze laatste opleiding wordt gegeven, èn omdat sommigen begeerig waren naar meerdere ontwikkeling, èn omdat ingezien werd dat zij daardoor voor den arbeid buiten de Inrichting vooral dubbel bruikbaar zouden worden. Predikanten hebben zich voor dat onderwijs beschikbaar gesteld, en het aantal broeders, die in het bezit zijn der acte van Godsdienstonderwijzer is nu reeds tot 22 gestegen.

Verder alles op te noemen wat tot vorming en opleiding der broeders is en wordt gedaan, is niet wel mogelijk. Alles draagt bij tot ontwikkeling en beschaving: vrijwillige oefeningen in zang, muziek, gymnastiek, eigen lectuur, ook, en niet weinig, liet onderling verkeer en de private gesprekken met den Directeur, de prediking des Woords, de aanraking met

Sluiten