Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te openen krankzinnigengesticht „Ederoord" geplaatst te worden. Van die opening is niets gekomen, en de broeder keerde naar Meer en Bosch terug.

In 189G werd een broeder hoofdsuppoost in de jongensafdeeling van het Kinderhuis der Ned. Herv. Gem. te Rotterdam. Na in 1899 gehuwd te zijn werd het echtpaar geplaatst aan het diakoniehuis der Ned. Herv. Gem. te Meppel.

Sedert 1898 is er een gehuwde broeder binnenvader in het Gereformeerd Weeshuis te Haarlem, na eerst daar tot assistentie van den vorigen „vader" te zijn werkzaam geweest.

In het Doorgangshuis te Hoenderloo waren in 1899 twee broeders, één als waarnemend directeur, één als suppoost. Beiden hebben ons verlaten.

De Luthersche Diakonessen-Inrichting te Amsterdam heeft sedert 1901 één, later 2 broeders voor de verpleging op de mannen-afdeeling.

Een volgend jaar laat zich ook het Ziekenhuis der Ned. Herv. Diakonessen-Inrichting te Amsterdam door een broeder dienen.

Eenigen tijd deed dit ook het Diakonessenhuis te 's Gravenhage.

Andere Diakonessenhuizen vroegen, dat te Rotterdam en te Arnhem, ook aan. Als de aanvraag kwam, was niemand beschikbaar.

In het Diakonieweeshuis der Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam waren achtereenvolgens verschillende broeders werkzaam als mentor der schoolgaande jongens, of als hoofdsuppoost. De laatste betrekking verviel door opheffing der jongens-stichting. De broeder weid werkzaam in het Hospice Wallon te 's Hage.

In het Rijkskrankzinnigengesticht te Medemblik werden twee broeders geplaatst. Één er van vroeg ontheffing.

Sluiten