Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorts wordt sedert 1890 elk jaar gedurende het badseizoen een broeder afgestaan aan het Badhuis voor minvermogenden te Zandvoort. Ook zijn ei 3 a 4 broeders voor opleiding in het Wilhelmina-gasthuis, en is een overeenkomst getroffen met den GeneesheerDirecteur van het krankzinnigengesticht „De Bnnk"reve" bij Deventer voor twee bloeders, mede voor hunne verdere opleiding, om telken jare door anderen

vervangen te worden.

c. Vaste posten buiten gestichtsverband. Ook hier treffen wij aan verschillende werkzaamheden, aan broeders opgedragen. In 1893 werd voor de eerste maal een broeder als wijkdiakoon uitgezonden, en wel in de wijk van Dr. L. Heldring, destijds predikant te Rotterdam. In 1896 kwam de tweede in de wijk van Ds. C. L. Laan, later Ds. A. H. Roose.

In 1895 wilde de wijkvereeniging „Lauwerecht" te Utrecht, Voorzitter Dr. A. W. Bronsveld, van den diakonenarbeid gebruik maken. Zij nam 2, later 3 broeders aan voor de verpleging van mannelijke zieken in het huisgezin. Een hunner trad in het huwelijk.

In 1897 kwam te Amsterdam onder leiding van Dr. E. Barger tot stand „De Ziekenverpleging door Protestantsche Broeders", welke eerst 2, daarna 4 broeders voor hare rekening nam, die kranken verplegen in alle wijken der groote stad. Ware daar meer geld en waren er dan meer broeders beschikbaar, hun getal kon verdubbeld worden, zooveel valt in het groote Amsterdam voor hen te doen. Vele aanvragen moesten afgewezen worden, geheel anders dan bij Rome, waar men, naar het schijnt, nooit behoeft te weigeren.

Voor ziekenverpleging in het huisgezin is sedert 1896 een broeder te Zwolle gevestigd. Daartoe nam

Sluiten