Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII.

HET BESTUUR.

Hebbende nu verscheiden gaven, naar de genade, die ons gegeven is, zoo laat ons die gaven besteden.

Rom. 12 : 6, 7.

Elk. die onze mededeelingen met belangstellende aandacht heeft gevolgd, kan begrijpen dat de mannen en de vrouwen, die achtereenvolgens het Bestuur onzer Vereeniging hebben uitgemaakt, en die liefde en moed genoeg bezaten om zich aan zulk een ernstig werk te wijden, zich aan eene zaak hebben gegeven, die waarlijk veel geëischt heeft van hoofd en hart. Voor welke ernstige onderwerpen werden zij telkens geplaatst! Op hoevele vragen hadden zij het antwoord te geven! Door hoevele moeilijkheden moesten zij zich heenworstelen! Wat een inzicht en wijsheid en hoeveel volharding der liefde werd daartoe gevorderd!

Zij, aan wie in dit opzicht onze Vereeniging wezenlijk groote verplichtingen heeft, behooren in dankbare gedachtenis te blijven.

De beweging onder de leden des Bestuurs is als volgt: In de vergadering van 20 Jan. 1882 (de tweede vergadering, die gehouden werd), werd een Bestuur gekozen, bestaande uit de Heeren: Dr. E. Barger,

Sluiten