Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

President, J. Bierens de liaan, Secr., Mr. Tli. L. L. Prins, Penningmeester, Dr. A. E. van Royen, Jkh. P. N. Quarles van Ufford, allen te Haarlem, J. G. Sillem, A. ü. de Marez Oyens, T. M. Looman, te Amsterdam, Dr. L. Heldring, te Bussum, G. P. Ittman Jr. te Delitshaven, en voorts de Dames: Jonkvr. A. J. M. Teding van Berkhout, Mevr. L. L. Bierens de Haan—van Leeuwen, Mevr. van Roven—Singendonck, te Haarlem, en Mevr. Ittman—Betz, te Delftshaven.

Een volgend jaar wordt het Bestuur aangevuld met Mr. W. K. F. P. Graaf van Bylandt te 's Hage, terwijl intusschen, 15 Maart 1883, de Heer Quarles van UlTord zijn ontslag neemt, en wordt in de plaats van Mr. Prins de Heer Bierens de Haan tot Penningmeester gekozen, en Dr. van Royen tot Secretaris benoemd.

In 1884/83 ondergaat het Bestuur geene verandering, doch in het volgend jaar, 1885/80, treden de Heer en Mevr. Ittman uit. In hunne plaats worden benoemd de Heer D. Chabot te Rotterdam, die echter bedankt, en Mevr. Heldring—van Eeghen te Zandvoort, die aanneemt.

In 1880,87 treden uit de Iieeren De Marez Oyens en Mr. Prins, in wier plaatsen gekozen worden de Heeren Ds. D. G. Escher te Haarlem en Mr. M. Crommelin te Utrecht, die beiden aannemen, en de Heeren van Weede van Dijkveld te Utrecht en Bicker Caarten te Rotterdam, die bedanken.

In 1887/88 treedt uit Mevr. Heldring-van Eeghen, wegens vertrek naar Middelburg, en als Mevr. Escher— Abbing te Haarlem, in hare plaats gekozen, bedankt, neemt Mej. C. P. G. Duuring te Haarlem de nu op haar uitgebrachte benoeming aan. Ds. Barger wilde wegens vertrek naar Amsterdam als Voorzitter aftreden, doch ziet op verzoek daarvan af, en Ds. D G. Escher wordt tot vice-president benoemd.

Sluiten