Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor dat doel waren in:

1808/90 de giften f 784.41, v/d. 2% ct.-vereen. /" 1085.80

1899/1000 ., 785.47 „ 2017.53

1000/1 „ 002.235 „ 3433.245

1001/2 „ 050.47 „ 3670.05

1002/3 „ 607.075 „ 3080.835

1003/4 „ 720.315 „ 5100.10

10045 „ 737.00 „ 4437.38®

1005/0 „ 803.185 „ 5I0G.755

Door deze belangrijke bijdragen konden opgenomen of gehouden worden die verpleegden, voor welke te weinig of niets werd betaald. En intusschen kwamen aanvankelijk 22, 23, 23, nu reeds ± 50 patiënten geheel of gedeeltelijk voor rekening van centsvereenigingen bij ons.

Hoeveel oogen gingen open voor den nood van toevallijders! Hoeveel bewijzen zijn gegeven van medelijdende, tot offervaardigheid bereide harten!

De correspondentie voor deze tak van werkzaamheid is groot. Zij geeft onzen Br. Hoekendijk veel te doen. Maar groote voldoening geeft hem de liefde voor ons werk en bedoelen, die hij mag wekken en onderhouden.

Ten slotte. Een legaat van ƒ 10000 in 1004 verplicht liet Bestuur tot het gratis verplegen van één onvermogenden patiënt. Zulk eene beschikking was de eerste van dien aard in onze Vereeniging, en werd gevolgd door eene testamentaire beschikking tot hetzelfde bedrag in 1000. Hoe meer nu het Bestuur in de gelegenheid wordt gesteld on- of minvermogende toevallijders de voordeelen eener goede en christelijke verzorging te doen genieten, hoe meer aan zijn vurig verlangen wordt voldaan. De Vereeniging is geboren uit een gevoel van leed bij het zien van andei er leed,

Sluiten