Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en voor dat gewichtig belang gaven wij Je uitgave van ons eigen blad prijs. Den len Jan. 1000 verscheen het eerste nummer van het nieuwe blad, „Het Nederlandsche Diakonaat" geheeten. Ofschoon nu ook onze Vereeniging van dat blad gebruik maakt voor hare mededeelingen en de vroegere Redacteur van „Het Diakonaat" eerst mede-redacteur, later hoofd-redacteur werd van „Het Nederlandsche Diakonaat", trad in dit nieuwe blad onze Vereeniging niet meer bepaald op den voorgrond.

Voor dat gemis vond zij echter vergoeding in het vroeger reeds genoemde blaadje „De Macht van het Kleine" 1), dat elke 3 maanden verschijnt, en door duizenden in den lande met groote liefde ontvangen en in vele gezinnen met graagte gelezen wordt.

') Zie bladz. 140.

Sluiten