Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu zijn de uitkomsten van het onderzoek, zelfs van het meest nauwlettend en lang voortgezet onderzoek, niet altijd even loonend. Toch is het niet een geheel overbodig en onvruchtbaar werk. Niet alleen dat het verzamelde materiaal nog wel eens van groote waarde kon blijken voor de wetenschap — vooral op het gebied der epilepsie geen zaak om gering over te denken — maar het onderzoek heeft in elk geval invloed op de keuze der middelen, die zullen moeten worden aangewend tot herstel van den kranke.

Het resultaat nu van dit een en ander in onze Inrichtingen: nauwkeurige observatie, methodische verzorging enz., is, dat bij de meesten een merkwaardige verandering ten goede zich laat aanwijzen. Het mag als een onbetwistbaar feit worden geconstateerd — ook voor den geneesheer een niet genoeg te waardeeren feit — dat een deskundige behandeling van toevallijders op goede uitkomsten kan wijzen.

Maar — men moet geduld kunnen oefenen. „Die behoefte heeft aan onmiddellijk en lastbaar succes op zijn werk, doet beter zich niet aan de behandeling en verpleging van epileptischen te wijden.

't Was goed gezien van hen, die onze Vereeniging een naam hadden te geven, dat zij een naam vaststelden, die geen aanleiding kon geven tot het wekken van al te groote verwachtingen. Met voordacht toch spraken zij niet van een genees-inrichting. Zij wilden niet meer aanbieden dan eene gelegenheid om lijders aan epilepsie te verplegen. Hiermede was natuurlijk niet bedoeld dat men zich over de behandeling (geneeskundige) niet zou bekommeren. In de bepalingen, vastgesteld voor de opname van patiënten, wordt evengoed van de „geneeskundige behandeling als van de „verpleging" gesproken, ja, de „behandeling in de uitdrukking altijd het eerst genoemd. Men heelt

Sluiten