Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIV.

SLOTBEMERKING.

Alles wat uwe hand vindt oin te doen, doe dat met uwe macht.

Pked. 9 : 1".

Na 25-jarigen arbeid en na zooveel verkregen te hebben, rijst onwillekeurig de vraag: En wat zal het nu zijn? Zal de Vereeniging zich tevreden moeten stellen met wat ze bereiken mocht en daaraan verder de hand te houden? Of zal zij moeten en mogen voortgaan met zich uit te breiden en dus haar arbeid en gevoegelijk hare zorgen te vermeerderen?

Ons antwoord is: God zal ons door de omstandigheden den weg wijzen, dien wij als Vereeniging in het vervolg zullen hebben te bewandelen.

Wij zullen zeer zeker niet, nu zoo min als vroeger, wat de zeelieden noemen „op avontuur gaan varen". Wij zullen ook niets ondernemen, zonder de kosten te hebben berekend. Toch, als wij overtuigd zijn dat God iets dringends op onzen weg legt, dan zullen wij, ons houdende aan het goede voorbeeld, door de Stichters onzer Vereeniging ons gegeven, door geen bezwaren ons laten weerhouden van het op te nemen als eene ons door God opgelegde taak, en spreken: Wij, zijne knechten, zullen ons opmaken en bouwen;

Sluiten