Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ZWIJNDRECHTSCHE NIEUWLICHTERS.

PROEFSCHRIFT

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN

DOCTOR IN DE GODGELEERDHEID

AAN DE

RIJKS-UNIVERSITEIT TE UTRECHT,

OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS

Dr. JAN DE VRIES,

HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER WIS- EN NATUURKUNDE.

TEGEN DE BEDENKINGEN VAN DE FACULTEIT DER GODGELEERDHEID TE VERDEDIGEN OP

WOENSDAG 30 JUNI 1909,

'S NAM. TE 3 UUR,

DOOR

GERARDUS PIETER MARANG,

GEBOREN TE DORDRECHT.

oC<n

TE DORDRECHT BIJ H. DE GRAAF.

1909.

Sluiten