Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie er niet heengaat, is verluren !"

Zoo zijn er in de dertig [*] van die Nieuwlichters toen naar de Mormonen vertrokken. Ook uit Boskoop en Waddinxveen, uit Vuren en Dalem en uit Polsbroek gingen verschillende geloofsgenooten mede.

* Tragische voorvallen heeft de heer Oort toen gezien en gehoord. Ken knappe jonge boer, met een allerliefst vrouwtje en aardige kinderen, voegde zich ook bij de kleine karavaan. Hij deed het vooral, omdat hij zijn dweepzieken schoonvader niet alleen wilde laten trekken.

^ De goede kerel en zijn mooi vrouwtje zijn in Amerika's prairieën op de hotsende wagens aan de typhus bezweken [2]; de kinderen zijn onder de Mormonen ... verlost.

Slechts enkele meer berekenende vrienden bleven in ons land. Zoo Teun de Keu. De man was wel erg voor de gelijkheid, maar in Heukelum was hij wethouder en hij had zeker voorgevoel, dat hij in Utah geen wethouder zou worden.

<r Doch de echte volbloed-Zwijndrechtenaars, bij wie godsdienstige dweperij zich aan communistische denkbeelden paarde, deden 1 den stap en reisden weg."

Volgens dit bericht zou dus — naar het oordeel van de buitenwereld — Heystek het sein tot vertrek gegeven hebben in de

streken van Gorkum.

Maar ... Heystek was zelf niet in Amerika geweest. Hoe kwam hij in kennis met de Mormonen ? Wie had hem overgehaald en wat was de oorzaak, dat zoo velen willig naar die roepstem luisterden? Was de verwantschap van Nieuwlichters en Mormonen zoo groot, dat het enkele gerucht reeds onweerstaanbaar naar het verre Westen heentrok ?

Ziedaar eenige vragen, die wij zullen trachten te beantwoorden. Daar was voorzeker wel iets, dat de Zwijndrechtenaars tot het Mormonisme aantrok. „Heiligen der laatste dagen", zoo hadden de broeders zich zeiven ook reeds genoemd.

Kn kwam de „gemeenschap der Heiligen" ook bij de Mormonen niet tot uitdrukking in een Christelijk samenleven ? Al leefde men

['] Volgens berichten uit de later te noemen correspondentie bedroeg het getal „trekkers" toen reeds minstens 50.

['] De „Pacific-baan". die Utah's isolement ophief, is eerst geopend in Mei 18ö9. De reis wae vóór dien tjjd dus nog zeer bezwarend.

Sluiten