Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn dood toe in 1877 aan de beginselen der nieuwligters trouw gebleven." (')

Hier krijgen wij eenig licht. Een ander wordt aangewezen als leider van den trek naar Amerika. Timotheus Mets (in de wandeling Tom genoemd) geb. 4 Dec, 1829, die — naar luid van mondelinge familiemededeelingen — reeds vroeg naar zee was gegaan en op zijne reizen kennis gemaakt had met de Mormonen. Hij was de man, die de broeders daarheen lokte.

Onwaarschijnlijk is 't, wat Heystek schreef, dat deze Mets eerst na zijn komst in Amerika voorstander der Mormonen werd.... ik lees het zoo : toen allen er waren, kwam hij er pas rond voor uit, wat zijn doel geweest was. Laat me ten slotte mededeelen, een gedeelte van een zeer uitvoerigen brief, door de gezamenlijke leden van de families Cannegieter en Kuyk geschreven (2): ...„nadat Stoffel Mulder naar het geesterijk was vertrokke is er een ander in zijn plaats gekomen, een A. Bos. Maar toen is het minder geworden daar er toen zaken plaats hadde, die voor de wereld onbestaanbaar waren. Toen is het ook spoedig uit elkander gegaan. Maar die perzoon was allang heengegaan van de aarde, eer wij naar America vertrokken waren. Zoo ver wij het kunne herinderen ware er over de 50 broeders en zusters destijd. Ik zal u den namen opgeven van diegenen die naar America zijn vertrokke.

Uit Heukelum :

D. Exzalto en famielje

N. de Heus en vrouw

H. van Dam en famielje; P. Olivier ; J. van Dam ;

Van Gorirtchem :

De Wed. Tol en kinderen ; Keetje Valk ; J. Pol.

Van Werkendam :

W. Heystek en familie; J. W. Cannegieter en vrouw ; A. Kuyk en vrouw; B. de Keyzer en dogter.

Uit Rotterdam :

J. J. Huisman en familie ; de Wed. Bosch en kinderen;

De Wed. Mets en kinderen.

Uit Gelderland:

T. Bunne en famielje.

(') brief van Heystek Salt Lake City 2 Sept. 1903. (s) d d 3 Febr. 1904. Murray City ütah.

Sluiten