Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu zal ik zooveel mogelijk de rede van ons vertrek naar Amerika schrijven. Een Tom Mets, die zijn ouders ook bij de broeders gewoond hadde, had lang op zee gevaaren, maar was nu thuis en had het zeeleven vaarwel gezijd. Deze perzoon had die tijd elk noch al veel mee op. Die is dan in aanraaking gekome met de Mormonsche zendelingen en kreeg toen lust om ook Mormon te worden, maar hij wilde al de jongen menschen en zijn vrouws famielje medenemen onder zijn lijding, wand niemand kon de Engelsch taal en daar vader Heysteck altijd het hoofd zoowat was van diegeen, die van de Broeders noch bestonde, wilde die niets doen als vader het ook niet goedvond. T. Mets was slim genoeg, te hegrijppe, dat hij vader moest overhaalen, hetwelk gij dan heefd beproefd om hem te vertellen dat het hier hetzelfde geloof was als bij de Niewligters, en heefd zooveel opgehange over de edelheid van de Mormone en het regt dat hier was, dat wij hier zoo goed op onze plaats zouden weze. Zoodoende had vader besloote om te gaan en toen volgde de

andere allemaal.

En zoo gingen wij de groote rijs aanvaarde in lï">b4. Vol moeite en gevaar, zoo zijn na 5 maande rijze hier aangekomen, maar op de rijs hadde wij al genoeg ondervonden en waren wel wat voorberijd om de teleurstelling toen wij hier kwam[en] te dragen. Nochtans waren er veele brave opregte menschen, die het goed meende, maar onder de Hoofde vonde wij geen Stoffel Mulder.

Eigebelang en lust was de hoofdzaak en die de magtige dollar bezat en zijn tijding goed betaalde worden voorgetrokke. Er is hier wat gebeurd en dat alles onder de mantel van Godsdienst. Maar er zijn er "toch veele van onze Hollanders, die Mormon gebleven zijn en zoodoende hun beginzel hebben verlooren. & Onze famielje Heystek, Kuik en Cannegieter en mijn broer en ook noch andere zijn nooit geen Mormon geweest, zooals T. Bunne

en H. van Dam..."

...Vader heeft het laast van zijn leven noch heel wat geschreven. Wij hebben ook noch een boekje van de vrouw van Stoffel Mulder

We zien uit dezen brief duidelijk, dat de trek naar Amerika het gevolg was van een onware voorspiegeling van Tim. Mets.

[»] Wellicht bedoelt hü het boekje fan Anagrapheue.

Sluiten