Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 283 —

men verwierp de sacramenten als onnoodig, vierde den Zondag niet en huldigde de vrije liefde (')

De eeuw der Hervorming toonde het in de Wederdoopers, met naaktlooperij en gemeenschap van goederen en vrouwen. En ook daar ging het met hetzelfde misbruik van de, door de Hervorming opnieuw gepredikte, „vrijheid van den Christenmensch".

Vooral op den bodem van het pantheisme bleek zulk godsdienstig onkruid welig te tieren. Wij vinden dezelfde excessen bij de pantheistisch-sociale reformateurs van de wijdvertakte Secte der „Broeders en Zusters van den vrijen Geest", in zekeren zin de voorloopers van de Wederdoopers.

„In ihren geheimen Zusammenkünften erklarten sie die Kirche für verdorben und suchten das Volk wider seine geistlichen Ftihrer auf zu wiegeln.

Aber nicht blosz die Kirche, sondern auch die biirgerliche Gesellschaft mit allen ihren Standen, Gliederungen und Einrichtungen wurden von der Sekte verneint.

Der Ausgangspunkt ihrer Gedanken war ein reiner Urzustand der Menschheid vor dem Fall. Das Wesen desselben bestand in dem Bewusztsein der wesenhaften Einheit mit Gott. Durch den Fall wurde dies Bewusztsein getrübt und durch das Gesetz Unterschiede innerhalb der Menschheit eingeführt. Ziel der Menschheit ist die Aufhebung dieser Unterschiede und Wiederherstellung des Paradieses auf Erden durch Wiederherstellung der Einheit mit Gott und Gleichheit der Menschen untereinander. Mit dem Begriff des Gesetzes fïelen daher für die Sekte auch Obrigkeit, biirgerliche Ordnung, Privateigenthum, Familie, Monogamie, Ehe unter die Kategorie sowohl des Grundes, als der Folge der Sünde.

Güter-und Weibergemeinschaft waren die letsten Auslaüfer ihres Gedankenkreises. Selbst das Tragen verhüllender Kleidungsstiicke ward als unberechtigte Abweichung von dem freien, göttlichen Leben der Natur und Unschuld betrachtet." (2)

Het is, als hooren wij hier in verscheidene regels de Nieuwlichters beschreven met hunne critiek op kerk en maatschappij; en — mogen wij de geruchten gelooven, — dan moet ook wel eens in overspannen geestdrijverij het naaktloopen in den Zwijndrecht-

(') Zie Dr. S. D. v. Veen „Eene eeuw van worsteling" Gron. 1904 blz. 693 en Mr. Quack Socialisten deel VI blz. 210.

(') Zie Herzog Ileal-Encycl. Ie druk Bub voce: Communismus und Socialisinui S. 37.

Sluiten