Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV

Den aanvang van Paulus' eerste Zendingsreis moeten we niet vóór 41 stellen, en het Apostelconvent valt ongeveer in het jaar 48.

V

Het z g. Symbolum Nicaeno Constantinopolitanum is niet een vrucht van het Concilie van Constantinopel (381), maar is ouder.

VI

a In de z g. Apostolische Geloofsbelijdenis, behoort „sub Pontio Pilato", hoewel oorspronkelijk zeer nauw verbonden met „crucifixus", toch gerekend te worden bij „passus".

b. De opneming van „passus" bedoelde niet, een nieuw moment in te voegen naast de andere, maar een samenvatting te geven van Christus' levenseinde (crucifixus, mortuus et sepultus) onder het gezichtspunt van het „lijden", dragende het karakter van straf.

c. Men breide het „geleden" alzoo niet te ruim uit tot het geheele leven (vraag 37 Heidelb. Catech.), maar legge (zooals in vr 38 en 39) den nadruk op het geleden „onder den wereldlijken rechter".

Sluiten