Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IETS OVER HET ARREST VAX DEN HOOGE.V RAAI) VAN 8 Ml 1900 OMTRENT ARTIKEL (I OER ONTEIGENINGSWET EN OVER DEN OMVANG HER BEVOEGD® VAN HET BESTUUR EENER NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP OM HAAR TE VERTEGENWOORDIGEN.

Sluiten