Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het werk. Is het zeker, dat dit werk schade zal veroorzaken aan de overblijvende goederen zooals in ons geval, dan zullen die goederen door het publiek gewaardeerd worden onder de werking der economische wet van vraag en aanbod, beïnvloed door de meer of minder groote waarschijnlijkheid van den aanleg van het schadeveroorzakend werk 1).

Die waarschijnlijkheid is werkelijk niet gering, wanneer wij letten op de gebondenheid van den onteigenende, op de pressie, die datzelfde artikel 61 op hem uitoefent.

Trouwens de ervaring, die men onder de werking der Onteigeningswet gedurende ruim een halve eeuw heeft opgedaan, bewijst, hoe zelden de uitvoering van het werk uitblijft na den eigendomsovergang.

Gaan wij de iuridische litteratuur over de causaliteit na, dan schijnt de uitkomst van het onderzoek door Mr. Paul Scholten 2) ingesteld op dit gebied boven vermelde opvat-

') De aanleg van het werk is het doel, dat door den onteigende wordt beoogd. Groot is de invloed van het doel op den wil in de wereld van het recht volgens R. von Jheriny. Ja, hij stelt het zelfs op één lijn met de oorzaak — op p. XII van het voorwoord van zjjn ..Der Zweck im Recht" Leipzig 1877 zegt hij „der Zweck hat dieselbe „unwiderstehliche Gewalt wie die Ursache". —

De wet der causaliteit geldt niet alleen voor de natuur, maar ook voor den wil „denn auch die Thatigkeit des Willens fallt unter den ..Begriff des Geschehens". Bij de eerste is die wet van mechanischen, bij de tweede van psychologiseren aard. — Zie p. 3 vlg.

2) „De eausaliteitsvraag in het leerstuk der schadevergoeding buiten contract" opgenomen in het Bechtsgel. Mag. van 1902. Zie overigens over de causaliteit het „Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht" van Prof. Mr. D. Simons, Groningen 1904. Eerste deel blz. 85 vlg. Voor het strafrecht, meent prof. Simons, mag men een bepaalde handeling

Sluiten