Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat werkelijk een naainl. venn. voorzichtig inoet zijn met het betwisten van de vergoeding der schade veroorzaakt door een onbetrouwbaar bestuur, al heeft zij hiertoe naar streng recht de bevoegdheid, werd zeer goed begrepen door den „conseil d'administration" van de Compagnie Générale de Tramways te Parijs. Het „Tribunal de commerce de la Seine" had de compagnie veroordeeld tot betaling der schade veroorzaakt door de handelwijze van haar vroegeren directeur. Men kon met gegronde hoop op welslagen hooger beroep aanteekenen. — In Frankrijk geldt op dit punt immers ongeveer hetzelfde recht als bij ons, zooals wij in de nooten op blz. 74 vermeldden. — Toch luidde het advies van den „conseil d'administration": „Bien que la -théorie exposée dans le jugement, qui nous a condamnés „soit et reste discutable, 1'intérêt bien compris de notre „société nous commandait de traiter avec les créanciers „pour effacer 1'impression facheuse produite par ces regret„tables événements et éviter que le crédit de la société put „en être atteint".') De wetgever zal, meen ik, daarom aan alle naaml. venn. een dienst bewijzen door de regeling in te voeren, dat tegenover derden de vertegenwoordigingsmacht van het bestuur niet beperkt kan worden. Van deze zijde althans zal dan het crediet eener vennootschap niet meer aangetast kunnen worden.

Het gevolg zal wezen, dat kapitalisten voorzichtiger moeten zijn bij de keuze van een bestuur of een grondiger onderzoek hebben in te stellen naar de vooruitzichten eener be-

*) Te vinden in de Economiste francais van 4 Sept. 1897 en aangehaald bij H. Décugis „De la responsabilité civile envers les tiers duns la gestion des sociétés par actions", Paris, 1898.

Sluiten