Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schenking is volgens art. 894 van den Code Civil: „un acte, par lequel le donateur „se dépouille actuellement „et irrévocablement de la chose donnée en faveur du „donataire, qui 1'accepte." Al aanstonds valt in liet oog dat hier van schenking gesproken wordt als van een „acte". In het ontwerp-artikel luidde hut: „La „donatiou entre-vifs est un contrat par lequel le

„Nous n'entendons pas ici seulemeut par acceptation, le consentement, „que doit donner lo donataire a la donation qui lui est faite. ( e „consentement n'est pas une formalité; mais il est de 1'essence des „donations, corurae de tontes les autres eontrats. L'acceptation qui „est requise comme une formalité particuliere aux actes de donation, „est la ment ion expresse qui doit être faite de l'acceptation du dona„taire." En verder „L'acception de la donation peut se faire non„seulement par 1'acte menie de donation, mais méme dans un autre „temps. dans un autre lien et méme hors ia présence du donateur, „soit par un acte au bas de la donation, soit par un acte séparé, dans „lequel doit être transcrit celui de la donation. - Ce n'est que du „jour de cette acceptation, que la donation est parfaite; car ee n'est „que de ce jour qu'intervient le concours des volontés du donateur „et du donataire, qui forme le contrat de donation. Auparavant, la „donation n'étoit qu'un simple projet, une nue volonté dedonner,qui „ne connoit aucun droit au donataire, et laissoit par conséquent „au donateur le pouvoir de ('hanger de volonté." Hieruit blijkt ten „duidelijkste, dat Pothieh met de woorden „qui 1'accepte" niets anders heeft willen zeggen dan dat aanneming — van de schenking en niet van het geschonkenc — een vereischte is voor de totstandkoming eenet' schenkingsovereenkomst, een vereischte, dat weliswaar ook voor alle andere overeenkomsten geldt, doch hier deze bijzonderheid bezit, dat van zijne aanwezigheid in het schenkingscontract expressis verbis moet blijken. De bewering al zoo van Mr. Libourel, dat de woorden „qui 1'accepte" terug zouden slaan op de geschonken zaak en niet op de schenking, blijkt onjuist te zijn. Bovendien heeft de Fransche wetgever ook niet uit Pothieh geput en al ware dit zoo, dan zoude daarmede nog niet bewezen zijn, „dat aan de woorden in het Code-artikel dezeltde „beteekenis toekomt als in de definitie van Pothikr: duplex interpre„tatio is niet enkel den romanist een welbekende zaak." (Mr. Goudoever).

Sluiten