Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„les definitions nécessaires on pourrait définir la donation, ,.un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement „et irrévocablenient d'unc chose, en faveur du donataire „qui Vaccepte.'"

Duidelijk genoeg blijkt, dunkt mij, uit dit verloop der beraadslagingen, dat men, eenerzijds tegemoet wilde komen aan de bezwaren van den eersten Consul, anderzijds een dreigende fout trachtte te voorkomen. Was echter de oorspronkelijke redactie duidelijk, wijl zij schenking uitdrukkelijk een overeenkomst noemde, de verandering van „contrat" in „acte" en de latere toevoeging der woorden „qui 1'accepte" gaven aan de omschrijving een gansch ander aanzien. „Qui 1'accepte" toch schijnt terug te slaan op „la chose donnée" en niet op „acte", zoodat men hier eerder aan een feitelijke traditie zoude denken dan aan eene verbintenis daartoe. Toch is dit alles slechts schijnbaar; zoo bedoeld is het althans niet. Lezen we bij voorbeeld nog, wat in de „Exposé de „Motifs" door Bigot-Préameneu werd gezegd naar aanleiding van art. 938 C. C.:

„Plusieurs dispositions de 1'ordonnance de 1781 sont „relatives a la tradition de fait des biens donnés. Cette „formalité avait été établie dans plusieurs coutumes, mais „elle n'était point en usage dans les pays du droit écrit; „elle n'ajoute rien ni a la certitude, ni a 1'irrévocabilité des „donations entre-vifs. La règle du droit romain, qui reegarde les donations comme de simples pactes, est prcférable; „elle écarté des difficultés nombreuses et sans objet. La

Sluiten