Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„der Wille dieses Anderen auf jene Bereichenung durcli „eignen Verlust gerichtet sein". (System IV blz. 4.)

In de eerste plaats is alzoo voor schenking naar het materieele begrip vereischt, dat het ga over eene handeling onder de levenden, met dien verstande, dat eene handeling, welke eerst met den dood van den schenker van kracht wordt geen schenking kan zijn. Niets belet echter eene materieele schenking te zien in eene handeling, waarbij sprake is van eene door een tijdsbepaling opgeschorte uitvoering eener verbintenis, waardoor die uitvoering wellicht eerst plaats grijpt na het overlijden van den schenker. Uitgesloten is alleen „jede Succession „fttr den Todesfall" (von Savigny).

In de tweede plaats wordt als eisch gesteld, dat de begiftigde worde verrijkt ten koste van den schenker, die zich verarmt. Verrijking in dien zin, dat daaronder mede wordt verstaan het gratis in gebruik afstaan van eene gebruikswaarde bezittende zaak, gelijk het toestaan om kosteloos een huis te bewonen of het renteloos uitleenen eener geldsom. De schenker verarmt zich met de gebruikswaarde der in gebruik gegeven zaak, terwijl de begiftigde daarmede wordt verrijkt. Nu is bij bovengenoemde voorbeelden nog sprake van positieve handelingen; immers bij beide is er sprake van een afstand in gebruik. In zooverre kan hier alleen sprake zijn van een nalaten om te verkrijgen, als een niet-verkrijgen slechts als gevolg, als resultaat der handeling valt waar te nemen. Hoe echter, wanneer men te doen heeft met een bloot

Sluiten