Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal moeten oordeelen, wat hier het zwaarste weegt, recht of moraliteit.

Nu de vraag: of in het kosteloos verrichten van diensten ten behoeve van een ander schenking kan gelegen zijn. Ik meen de vraag bevestigend te moeten beantwoorden. Ik heb natuurlijk niet op het oog zoodanige geringe diensten, waarmede men slechts bedoelt uiting te geven aan zijne welwillende gevoelens; van diensten sprekende, doel ik op arbeidspraestatiën , waardoor de welwillendheid wordt tot vrijgevigheid , het doel om een ander aangenaam te zijn tot oogmerk om te bevoordeelen.

De kostelooze arbeidsverrichting kan men vergelijken met een rentelooze gelduitleening. Heeft een geldsom gebruikswaarde, dit is ook het geval met arbeid. Het eenige verschil met andere gebruikswaarde bezittende zaken is hierin gelegen, dat de arbeid gebonden is aan de persoon van den arbeidsverrichter. Dit kan dan ook tot verschillende gevolgen leiden. Kunnen de andere zaken, welke gebruikswaarde bezitten, als afzonderlijke zaken deel uitmaken van het vermogen, met den arbeid is dit niet het geval. Wat toch heeft men te verstaan onder vermogen in burgerrechtelijken zin? Modderman '), sprekende van vermogensrecht, geeft van dit onderdeel van het privaatrecht de volgende omschrijving: „regeling „van de betrekkingen, waarin de mensch, ter bevrediging „zijner behoeften, staat

i) T. a. p. I, blz. 16.

Sluiten