is toegevoegd aan uw favorieten.

Schenking

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

du ruiineru opvatting tu putten, waar hut verbod der beschikking bij wegc van .schenking over onroerende en roerende goederen, onmiddellijk volgt op den in het 2« lid van ons artikel vooropgestelden regel, dat de man de goederen der gemeenschap kan verkoopen, vervreemden en bezwaren. Immers hieruit blijkt, dat we te doen hebben met eene uitzondering op den algemeenen regel, met eene beperking van de overigens onbegrensde macht van den man, zoodat eene beperkte uitlegging moet worden geacht te zijn in overeenstemming met de bedoeling van den wetgever.

In het Fransche costumiere recht ging de beperking der bevoegdheden van den man niet zoover als in den Code Civil en bij ons het geval is.

Bij Pothikk (Traité de Communauté, Partie, II, Art. IL n°. 479) leest men althans: „Nous avons dit que les „dispositions que le mari fait des effets do la communauté „ne sont valables qu'autant qu'elles ne paroissent pas „faites en fraude de la part que la femme ou ses heritiers „doivent avoir aux bions de la communauté, lors de sa „dissolution. C'est ce qui résulte de Partiele 225 de la „Coutumo de Paris, qui a óté rapporté supra, oü la „Coutume, après avoir dit que le mari peut disposer des „effets de la communauté par donation ou autre disposi-

meenschap door de» man aan iemand, die, naar de verkooper wist, toch niet in staat zoude /ij" ^ koopsom te voldoen, als zijnde eene vermomde schenking onder 'le levenden, op vordering der vrouw kan worden vernietigd.