is toegevoegd aan uw favorieten.

Schenking

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xn r.

Uitlevering van Nederlanders, anders dan krachtens een speciaal tractaat, is in strijd met de Grondwet.

XIV.

De Gemeente-Raad is bevoegd het sluitingsuur deiwinkels bij verordening vast te stellen.

XV.

Terecht besliste het Gerechtshof te Leeuwarden bij arrest van 12 Dec. 1906 (Weekblad van Burg. Admie. n°. 3008), dat eene condictio indebiti tegen eene gemeente niet onderworpen is aan de verkorte verjaringstermijn, vastgesteld in art. 228 Gem. wet.

XVI.

In het Romeinsche formulier proces behoefden de praescriptiones pro reo niet in geschrift te zijn vervat.

XVII.

Het is gewenscht, dat de Staat zich inlato met de regeling der arbeidsbeurzen.