Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vingselementen, hetwelk ons bij het vervolg van ons onderzoek ten goede komt. Verder mag niet worden vergeten, dat zich op grond van de verkregen resultaten, bij ons langzamerhand een overtuiging vormt, die — al is ze nog niet scherp omlijnd — toch later in sommige gevallen den doorslag kan geven. Deze voordeelen zullen blijken groot genoeg te zijn, om eerst een afzonderlijk hoofdstuk te wijden aan de Chokma1) en het Joodsch Hellenisme, om daarna — bij negatief resultaat — de Chokma te leeren zien in het licht van den Griekschen Geest in het algemeen.

!) Deze algemeens term zal ik voortaan dikwijls gebruiken in plaats van het omslachtige „Spreuken, Prediker en Job", hoewel deze drie geschriften slechts een deel — al is het ook het belangrijkste — van de geheele Chokma-litteratuur vormen-

Sluiten