Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan. Dat één lot allen wedervaart, dat is wel de droeve ervaring, waaruit zijn twijfel is ontstaan. Met deze ervaring worstelen de psalmisten, hierop strandt ook het traditioneel geloof van den dichter van het boek Job. Wij krijgen den indruk, dat vooral hiervan de twijfel is uitgegaan, die steeds meer menschen afvallig maakte van het vaderlijk geloof. Ook in het boek Prediker komt te midden van den donkeren wirwar van gedachten en gevoelens deze vergeldingsidee telkens weer naar voren. De schrijver kan haar blijkbaar niet loslaten. Nu eens drukt hij zich zeer sceptisch uit, dan weer trotseert zijn geloof elke ervaring. Prediker is daarin volkomen Jood, dat voor hem er alles van afhangt, dat in deze spanne tijds, die tusschen geboorte en dood ligt, het zedelijk evenwicht door de goddelijke voorzienigheid worde gehandhaafd. Indien hij dan ook één probleem behandelt met nerveuse spanning, dan is het wel dat van de vergelding. Hier spreekt hij zich zei ven telkens tegen. Men vergelijke 8,10.sqq: .Dan zag ik goddeloozen, die begraven werden en ter ruste ingingen; maar van de heilige plaats moesten voorttrekken en werden vergeten in de stad, die recht gedaan hadden. Ook dit is ijdel". Hierop volgt terstond: „Aangezien het oordeel over het werk der boosheid niet snel voltrokken wordt, daarom zwelt den menschenkinderen de moed, kwaad te doen; aangezien een zondaar honderd maal kwaad doet en daarbij oud wordt, hoewel ik weet, dat het den Godvreeeenden wel zal gaan, die Hem vreezen.

Sluiten