Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veel woorden.1) Prediker heeft reeds lang ervaren, dat de mensch al het doen Gods niet vermag te doorgronden, het werk n.1., dat Hij gemaakt heeft onder de zon, waarmee de mensch zich, al zoekende, uitput, zonder het te vinden. „Ja", zegt hjj, „indien al de Wijze mocht meenen, dat hij het kende, toch zal hij het niet kunnen doorgronden". 2) Er is een tijd geweest, dat ook de schrijver zich had voorgenomen, wijs te worden; maar zie, hij was ver beneden het ideaal gebleven; al het gebeuren bleek hem te liggen ver boven onze bevatting; zeer diep is het, voor menschelijk verstand niet te begrijpen. 3)

Wanneer we zoo Predikers sceptische vragen over het „Nachher" trachten te verstaan uit zijn* gedachtensamenhang, dan leeren we in hem iets anders zien dan een sceptische „Eschatologiker". Prediker is de sceptische Wijze, de man, die het bankroet der menschelijke wijsheid doorzag en dat diep gevoelde, omdat in zijnen geest de godsdienst het tekort niet aanvuldeMij dunkt, de verwantschap die Pf. tusschen Prediker en Heraclitus meent te kunnen constateeren, wat betreft het uitgangspunt van hun denken, deze staat niet zoo vast als de Tübinger geleerde ons wil doen gelooven.

Hiermee is echter de mogelijkheid niet buitengesloten, dat Prediker den Ephesiër heeft gekend ;

i) 10: 14.

>) 8:17.

S) 7: 24.

Sluiten