Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dieser Detailbeispiele mit dem Wort zusammengefasst cyr c-om Sd. Aucta wer gar nicht an Heraklit denkt, wie z. B, Bickell, kann in diesem zusammenhang jenen Ausdruck unwillkürlich gar nicht anders als heraklitisirend übersetzen: Das AU (resp. Alles) ist im Umlauf. Ist das nicht wirklich das reinste navTK (-ft Oder Ttavxa fyaon xai ovStv (iffu des

Ephesiërs ?"

In de eerste plaats volgt uit het navxu nog niet de leer van den kringloop der verschijnselen; ik heb deze bij Heraklitus ook nergens duidelijk uitgesproken gevonden. Maar ook al was het „Alles ist im Umlauf" ident met het Heraclitische nocvra <}*< dan bleef nog het onbevredigende van de vertaling. De uitdrukking, vers 8b, kan toch niet meer beteekenen dan: „Alles put zich uit" — „alle Dinge miihen sich ab"i) _ en dit geeft zoojuist weer, wat de schrijver bedoelt, dat eene andere vertaling geheel overbodig is.

Ook in de slotverzen van onze pericoop meent Pf. den invloed van de Heraclitische filosofie te ontdekken. „Vers 9", zegt hij „wild als Resultat dieses bestandigen Kreislaufes die Identitat von Vergangenem, Gegenwartigem und Zukünftigem betont, wenn sich auch der kurze Gedachtniss der Menschen dariiber tauscht und da und dort ein Neues zu erblicken glaubt." Pf. acht hier Stoïschen invloed 't meest voor de hand liggend. „Indessen" zegt hij „bot auch schon

i) Kautzsch.

Sluiten