Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mal die negativen; letztere Stellung entspricht einer optimistischen Stimmung, die erstere aber einer pessimistischen."

Dit is zeker geen toeval; het bewijst, dunkt mij, dat we hier geen klacht hebben over de „fliessende Relativitat" der verschijnselen; dan toch zou overal het hinkende paard achteraan komen Ook desamenhang met hetgeen onmiddellijk voorafgaat en volgt, leert ons, dat deze pericoop moet gelezen worden, als een poging van den schrijver om zijn' eigen wereldbeschouwing zoo objectief mogelijk weer te geven.

De ijdelheid van zijn streven heeft hem tot de ervaring gebracht, dat alles ten slotte in Gods hand ligt; ook het rustig levensgenot is een gave van Hem en Hy geeft het aan wie Hem welgevallig is, terwijl aan anderen de moeite en de zorg van het inzamelen ten deel valt. Met deze beschouwing eindigt hoofdstuk 2, maar de schrijver laat hier den draad van zijn betoog niet vallen; rustig zet hij zijn gedachten uiteen en eindigt met een' toepassing voor het practisch leven. Het doet den lezer van het boek Prediker weldadig aan, wanneer hij aan het slot van het 2de hoofdstuk een zeker rustpunt heeft bereikt, van waaruit de schrijver hem kalm de geheele werkelijkheid laat overzien. Het thema, dat hij nader uit zal werken, kondigt hij ons reeds in het eerste vers aan: „Alle dingen hebben hun' door God bepaalden tijd". Uit deze wereldbeschouwing volgt nu verder zijne geheele levensopvatting. Een rustig en verstandig genieten

Sluiten