Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze tegenstelling twee substantiva hebben „wahrend" zegt hij „der Ausdruck ganz wohl verbal hatte sein können". Dit is onjuist; de werkwoordsvormen zijn hier ten minste veel minder gebruikelijk. Voor nonSo had kunnen gebruikt worden on'Jn'?; maar voor ciSp bestaat zelfs geen verbale parallel; toch zou

beteekenen : „om vrede te sluiten".l) Ook zouden deze werkwoordsvormen bij 't voorafgaande al even vreemd afsteken.

Een ander bewijs van Heraclitischen invloed vindt Pf. in vers 5: „Er is een tijd om steenen te werpen en een tijd, om steenen te verzamelen". Volgens Pf. zou dit zien op een soort damspel 2); bij den aanvang hiervan worden de steenen uitgeworpen en bij het einde van het spel worden ze natuurlijk weer bijeenvergaderd. Prediker zou op deze gedachte gekomen zijn door een beeld, dat Heraclitus hieraan ontleent. Deze vergelijkt n.1. het Al met een knaap, die de damschijven uitzet en weer inzamelt: afW nat,' ian nac^wv ntaatvcov biaytQOfifvoj 3) Nu is van dit fragment in de eerste plaats de text onzeker; het laatste woord is een toevoegsel, dat alleen bij Lucianus voorkomt. 4) Maar aangenomen, dat het woord in dezen vorm van Heraclitus afkomstig is, dan nog moet Pf., om zijn

') Cf. Siegfried; Komm.

3) Cf. Riehm. Bijbelsch Woordenboek, s.v. „Spel".

3) Fragm. 52.

4) Pfleiderer. Heraklit von Ephesus. S. 110.

Cf. Fragm. 52.

Sluiten