Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sich als gliedlicher Bestandtheil dem Ganzen des Werkes Gottes einzufügen." *) Deze gedachte van de schepping, als een naar een wijs plan ingericht geheel, is het gemeenschappelijk bezit der geheele Wijsheidslitteratuur 2) en hangt onmiddellijk samen met het eigenaardige karakter der Wijsheid 3).

Niet minder ver staat Pf. buiten den gedachtengang van onzen auteur, wanneer hij ook het vervolg van vers 11 in Heraklitischen zin tracht uit te leggen. Wij lezen hier: ,Hij heeft de in hun hart gelegd". 4) Wat is de beteekenis van het raadselachtige woord, dat we opzettelijk onvertaald hebben gelaten ? „Das Wort hat" zegt Pf. „zumal in einem Zusammenhang, wo unmittelbar vorher nicht weniger als dreissigmal flV steht, offenbar keine andere als gleichfalls Zeitbedeutung und heisst einfach Eioigkeit, wie auch sonst meistens, wobei wir immerhin nicht den streng metaphysischen Masstab anzulegen, sondern uns mit dem Gedanke einer Zeitdauer zu begnügen haben, die sich unbeschrankt weit in Yergangenheit und Zukunft hineinerstreckt."

Pfleiderer heeft ons hier op den rechten weg gebracht, maar hij verlaat dien zelf terstond, door toch weer

!) Franz Delitzscb. Kommentar.

J) Cf. Spreuken 3 : 19, 20. Job 28 en 38—41. Sirach 42 : 15 sqq.

s) Zie beneden.

*) Men leze hierover de verhandeling van W. Grimm in Z. W. Th. XXIII, 274—279.

Sluiten