Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrije vertaling ziet van het Grieksche av&Qomovj fitvti TtXtvTi)<fai>Tas. Deze spitsvondigheid van Pf. behoeft geen weerlegging; in de uitdrukking toch herkennen we terstond de taal van Prediker, en ook de samenhang, waarin ze voorkomt, heeft niets met die van het Heraklitische fragment gemeen.

Hiermee hebben we onze beoordeeling van de ver handeling van Pf. en daarmee ons onderzoek naar df mogelijkheid van Heraklitischen invloed op het boek Prediker voltooid. De lezer zal misschien vragen, o? naast de door Pf. genoemde en door ons besprokei z.g. parallelen nog geen andere zijn aan te wijzer, Hiernaar een opzettelijk onderzoek in te stellen, zoi onze taak zijn, wanneer Pf. — was het ook slechts door één voorbeeld — overtuigend had bewezen, dat Prediker den Griekschen Wijze heeft gekend en aai hem gedachten ontleend. Nu ons echter gebleken ij, dat de gedachtengang van Prediker geheel buiten die van den Ephesiër omgaat, en dat de door Pf. genoemde voorbeelden in den gedachtensamenhang van onzen auteur, anders moeten worden verstaan, heeft het natuurlijk geen' zin nog naar sporen van Heraklitische filosofie in ons O. Tisch geschrift te zoeken.

Sluiten