Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|3. Prediker en de Stoa

De hypothese, dat Prediker afhankelijk zou zijn van de Stoa is uitvoerig toegelicht en verdedigd door Th. Tyler.J) Zijn resultaten hebben in Duitschland ingang gevonden bi] C. Siegfried2), maar zijn door Kleinert3) aan een' scherpe kritiek onderworpen, terwijl nog later A. Lods4) zijn' bezwaren tegen de hypothese van den Engelschen geleerde heeft ingebracht. Blijft nu nog iets te zeggen over, waar zoo bevoegde geleerden in deze vraag het vour en tegen hebben overwogen of kunnen we, met Menzel,5) volstaan met ons zonder meer bij een der partijen aan te sluiten ? Ik doe dit niet om twee redenen; *■n om de volledigheid van dit proefschrift èn omdat ik mijn' meening onafhankelijk van anderen heb gevormd. Al kan ik dan ook in vele opzichten met den Berlijnschen hoogleeraar meegaan, ik zal toch vaak een' anderen weg kiezen.

Hebben we de vraag naar Heraklitischen invloed op het boek Prediker besproken aan de hand van Pf., thans wijst Tyler ons den weg.

De voornaamste leerstellingen van de Stoa vindt deze geleerde bij onzen Joodschen auteur terug. Allereerst het principe der Stoïsche moraal:

') Een siast. s. Londen 1874 en 1899 ..

») Z. W. Th XVni, 465-489.

*) Studiën und Kritiken, 1883.

4) L'Ecclesiaste et La Philosofie Greque. Paris, 1890.

') De Graecis....

Sluiten