Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, i mtian ciiv' As it seems to me"

ópoXoyovfttvio,- Tfi <f>vau syv. „n-a zegt T. ,we bave in the catalogue of times and Saesons, in the third chapter of our book, a setting forth of this graet principle of Stoïc ethics.... We have III. 2 —8 a compendious statement of the particulars, which make up human life, and for each of which there is in natur a determined season. Each action is to be performed only at the allotted time, since for everything there is an appointed time, and a season for every matter under haeven. The righteous man, having respect to the devinely-appointed times and seasons, acts conformably thereto; by the wicked man this natural order is disregarded and violated

(3:16)."

Het is waar, dat de gedachten van Prediker in •t algemeen meer overeenkomst vertoonen met de Stoa dan met de Heraklitus. Bij beiden staan de problemen van het practisch leven op den voorgrond en worden de wetenschappelijke vraagstukken ondergeschikt gemaakt aan de zedelijke behoeften van het individu. Verder heeft het zedelijk ideaal van de Stoa ongetwijfeld eenige overeenkomst met dat van den Prediker. Beiden stellen ze als eisch aan den volmaakten wijze, het doorzien van den natuurlijken samenhang der verschijnselen, beiden ook met doel, om het eigen leven aan de door God gewilde orde aan te passen.

Naast deze uiterlijke overeenkomst bestaat echter

een dieper ingrijpend verschil

Ik sprak vaD samenhang der verschijnselen. Eigenlijk

Sluiten