Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem is de koning hier de verpersoonlijking van de wet. „That Law" zegt hij „should be embodied in the King is in accordance with the general tendency of Stoicisme towards the concrete." Chrysippus zou zijn verhandeling, Iltgt Nopov, begonnen zijn met de WOOrden : ó vo/xoj navriav i(sri pu<riX(vj 9hu>v rt xai av&Qcoitivtov ngayfiarcov *). Mij dunkt, ik kan de beoordeeling hier aan den lezer overlaten.

Kort moeten we nog stilstaan bij de laatste helft van hoofdstuk 7: „Er is geen rechtvaardig mensch op aarde, die goed doet en niet zondigt. Let niet op alles, wat men zegt, opdat ge niet hoort, dat uw knecht u vloekt. Gy weet toch, dat ook gij vele malen anderen gevloekt hebt." 2) ,Ik heb iets gevonden, dat bitterder is dan de dood n.1. de vrouw, want zij gelijkt een net, en een strik is haar hart en boeien zijn hare handen; wie aan God welbehagelijk is, die ontkomt haar, maar de zondaar wordt door haar gevangen. Zie, dit heb ik gevonden, zegt Kohelet, het eene met het andere vergelijkend, om het eindoordeel op te maken. Wat ik nog gezocht heb en niet gevonden — een' man onder duizend heb ik gevonden, maar een' vrouw heb ik bij die allen niet gevonden." 3)

Zouden we deze uitspraken van Prediker moeten verklaren uit zijn' verwantschap met den rigoristischen

i) Cf. Tyler, p. 18.

») Pred. 7: 20—22.

*) Pred. 7 : 26-28.

Sluiten