Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedachte vinden we in het boek Prediker1): „Al wat uw' hand vindt om te doen met uwe kracht, doe dat, want geen werk, nadenken, wetenschap en wijsheid is er in de Sjeool, waar gij henengaat." Een ander geloof ligt ten grondslag aan het tweede scheppingsverhaal. De mensch bestaat uit het stof der aarde en den Goddelijken levensadem.2) In overeenstemming hiermee zegt Prediker3): „Het stof keert terug tot de aarde, gelijk het geweest is, en de geest keert terug tot God, die hem gegeven heeft."

Wat hebben we nu te denken van het eschatologisch geloof, waarover Prediker zich zoo sceptisch uitlaat? Dat het aan de Stoa zou ontleend zijn, is een vermoeden van Tyler, dat geen' voldoenden grond heeft. Terecht merkt Lods op, dat het in strijd is met het Pantheïsme van deze school, volgens hetwelk alles in de wereldziel terugkeert, waarvan het ook uitgegaan is. Ook in de overige Grieksche litteratuur schijnen juiste parallelen te ontbreken. Tenminste Plumptre, die ons geschrift zoo rijk met citaten uit Grieksche en Latijnsche auteurs illustreert, haalt hier slechts een paar voorbeelden aan, waarin echter

l) Pred. 9 : 10.

s) Cf. Ps. 104.

s) Pred. 12: 7.

Sluiten