Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Epicureanisme as represented bij Horace is the teaching of Kohelet as to the secret of enjoyment, consisting in the araga^ia (tranquillity) of a well regulated life, in the avoidance of passionate emotions and vain ambitions, and anxious cares, in learning to be content with a little, but to accept and use that little with a deliberate cheerfulness."

Plumptre meent dus, dat Prediker gestaan heeft onder den invloed van het populaire Epicurisme. Nu is echter dit populaire Epicurisme tegelijk zoo algemeen menschelijk, dat het overal tiert, ook onafhankelijk van den geest van deze Grieksche filosofenschool.

Het schijnt me zelfs zeer twijfelachtig, of we de verzen van Horatius en Lucretius, die door Plumptre worden geciteerd, mogen beschouwen als de populaire neerslag van de Epicureïsche levensleer. De lezer oordeele zelf !). Mij dunkt, deze mannen treden hier

') Si non aurea sunt juvenum simulacra per aedes Lampades igniferas manibus retinentia dextris,

Lumina nocturnis epulis ut suppeditentur,

Nee domus argento fulget auroque renidet Nee citharae reboant laqueata arataque templa ; Cum tarnen inter se prostrati in gramine molli Propter aquae rivum sub ramis arboris altae Non magnis opibus jucunde corpora curant Praesertim cum tempestas adridet et anni Tempora conspergunt viridantis floribus herbas.

Lucret. De Rerum Natura, II, 24—33.

Beatus ille, qui proeul negotiis,

Ut prisca gens mortalium,

Paterna rura bubus excercit suis,

Solutus omni foenore.

Horatius, Epod. II.

Plumptre, p. 132.

Sluiten