is toegevoegd aan uw favorieten.

De invloed van den Griekschen geest op de boeken Spreuken, Prediker, Job

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ontdekkingen, aangaande de werking van hart en longen, gaf hem het beeld, cap. 12:6, in de pen. En in hunne leer van de oplossing der ziel in hare samenstellende atomen, zou hij een geschikt remedie gevonden hebben tegen zijn' vrees voor den dood.

Eerst wat betreft 1:7. De laatste helft van dit vers, waarop juist alles aankomt, heeft Plumptre onjuist vertaald. Men vertale hier niet- „Unto the place from whence the rivers come, thither they return again"; maar als volgt: .Naar de plaats, waarheen de rivieren gaan, daarheen gaan ze telkens weder". Dit past ook beter in den samenhang, waar niet op den kringloop, maar op de eentonige herhaling der verschijnselen de nadruk valt.

Voor de verklaring van 11:5 is dunkt mij de onderstelling van Plumptre geheel overbodig. Deze gedachte was voor den auteur toegankelijk ook zonder anatomische studië; zij onderstelt alleen een open oog voor den rijkdom der levensopenbaringen in natuur en menschenleven. Dat dit aan de Joodsche Wijzen niet ontbrak, kan ons het boek Job leeren.*)

Onoplosbare moeilijkheden biedt het raadselachtige 12de hoodstuk tot dusverre aan alle exegeten. Wy

bepalen ons hier tot vers 6b: „ en de emmer

gebroken wordt in de bron en het rad gebroken neerstort in de put."

Wordt hier gezinspeeld op de werking van longen

!) Cf. Job 38—41.