Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weer aarde." *) „This recalls" zegt Mc Neile „not only Kohelet III. 20, butalso his manifold complaints as to the nothingness of thiDgs, the empty vapour of human life, the uselessness of striving after wisdom, waelth, or true happiness, for all things go to one place." Elders zegt de Grieksche wijze: „Geen mensch is er geweest en zal er ooit zijn, die de waarheid weet, omtrent de Goden en omtrent alles, wat ik noem. Wanneer hij n.1. ook eens toevallig het allervolkomenste zeide, dan toch weet hij het zelf nog niet. Want niet verder te kunnen komen, dan de meening, is ons allen beschoren."*) Een dergelijke gedachte vinden wij bij Prediker : „De mensch kan niet doorgronden het werk Gods, 't welk onder de zon geschiedt, 't welk hij met inspanning zoekt, maar niet zal vinden. Ja, indien ook de Wijze mocht zeggen, het te weten, toch kan hij het niet doorgronden."3).

Leggen we hier den maatstaf aan van geleerden als Pfleiderer, Tyler en Plumptre, dan moeten we wel concludeeren: Prediker heeft de geschriften van den eersten Eleaat gelezen. De overeenkomst toch is hier opvallend en wie weet, hoeveel meer parallelen we nog zouden vinden, wanneer het aantal fragmenten, dat we van Xenophanes bezitten, niet zoo gering ware.

Na hetgeen we echter reeds gezegd hebben omtrent

J) Fragm. 27.

*) Fragm. 34 iïoxo»1 d'iirt naai TtTVxrai.

») Pred. 8: 17.

Sluiten