Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ademhaling, zooals we het nu zien. Aangezien er geen ledige ruimte bestaat, waarin de zich bewegende lichamen zouden kunnen binnendringen, en aangezien we lucht naar buiten uitademen, is het voor ieder terstond duidelijk, dat deze lucht niet ontsnapt in een' ledige ruimte, maar dat zij de omringende lucht wegstoot van de plaats, die deze inneemt, zoo teruggestooten, verdrijft deze weer op haar beurt de aangrenzende lucht, waarop deze noodwendige druk is uitgeoefend; dringt binnen in de plaats, vanwaar de eerste ademstoot is uitgegaan en vervult die op 't zelfde moment, dat deze eruit ontsnapte; en dat alles geschiedt in één oogenblik evenals de beweging van een rad." ')

Wij krijgen dus deze voorstelling: Bij de ademhaling beweegt de lucht zich in een' kring, evenals een rad. Door deze beweging schept zij de voedingstoffen uit de ingewanden in de aderen over, als uit een' bron in de kanalen. Met den dood houdt deze beweging op; dan wordt de emmer gebroken in de bron en het rad stort gebroken neer in de put. Het is mogelijk, dat de duistere woorden van Prediker een toespeling behelzen op de Platonische beeldspraak. Zoo overtuigd als Tyler ben ik echter niet. Plato toch vergelijkt ademhaling en spijsvertering niet met een draaiend scheprad — wat het geval zou moeten, zijn, indien de gedachtengang van den Prediker er

1) oiov TQO%OV THQtOtyOHiVOV.

Sluiten